Käyttö & yksityisyys

Johdanto

Nämä yleiset käyttöehdot ovat voimassa seuraavien tahojen välillä:

- Verkkosivuston ylläpitäjä, jäljempänä "Julkaisija";

- Henkilö, joka haluaa käyttää verkkosivustoa ja sen palveluja, jäljempänä "Käyttäjä";

 

1 artikla - Periaatteet Näiden yleisten käyttöehtojen tarkoituksena on tarjota oikeudellinen kehys mamakana.com-sivuston ja sen palveluiden käytölle.

Verkkosivusto https://mamakana.com/ on : MAMAFAMILLE SAS, joka sijaitsee osoitteessa 29 rue Cartault 92800 Puteaux, Finska

- Sivuston URL-osoite: https:/mamakana.com/;

- Sähköpostiosoite: contact@mamakana.com ;

- Puhelinnumero: 0175542745;

Kaikkien käyttäjien on hyväksyttävä yleiset käyttöehdot, ja sivustolle pääsy merkitsee näiden ehtojen hyväksymistä.

 

2 artikla - Yleisten sopimusehtojen kehittyminen ja voimassaoloaika Nämä yleiset käyttöehdot on tehty toistaiseksi voimassa oleviksi.

Sopimus tulee Käyttäjän osalta voimaan palvelun käytön aloittamisesta. mamakana.com-sivusto pidättää oikeuden muuttaa näiden yleisten käyttöehtojen lausekkeita milloin tahansa ja ilman perusteluja.

 

Artikla 3 - Sivuston käyttöoikeudet Kuka tahansa käyttäjä, jolla on Internet-yhteys, voi käyttää mamakana.com-sivustoa maksutta mistä tahansa.

Kustantaja ei vastaa kustannuksista, joita käyttäjälle aiheutuu sivuston käyttämisestä (Internet-yhteys, tietokonelaitteet jne.). Kustantaja voi keskeyttää sivuston ja sen eri palvelujen käytön tai keskeyttää niiden käytön erityisesti huoltotoimenpiteiden vuoksi ilman ennakkoilmoitus- tai perusteluvelvollisuutta. Sivuston käyttäjillä on pääsy seuraaviin palveluihin: CBD-pohjaiset tuotteet ja makeiset.

 

4 artikla - Vastuut

Kustantaja ei ole vastuussa, jos sivustolle tai sen toimintoihin ei pääse, jos se ei toimi, ei toimi, ei toimi tai keskeytyy ja jos se estää pääsyn sivustolle tai sen toimintoihin.
Käyttäjä on yksin vastuussa sivustoon liittymiseen käytettävistä laitteista ja hänen on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet laitteiden ja tietojen suojaamiseksi, erityisesti Internetin kautta tapahtuvilta virushyökkäyksiltä. Käyttäjä on myös yksin vastuussa sivustoista ja tiedoista, joita hän käyttää. Kustantaja ei ole vastuussa, jos Käyttäjää vastaan nostetaan oikeudellisia kanteita:

- sivuston tai minkä tahansa Internetin kautta saatavilla olevan palvelun käytön vuoksi;

- sen vuoksi, että Käyttäjä ei ole noudattanut näitä yleisiä käyttöehtoja. Kustantaja ei ole vastuussa mistään vahingoista, joita käyttäjälle, kolmansille osapuolille ja/tai käyttäjän laitteille aiheutuu siitä, että käyttäjä on liittynyt sivustoon tai käyttänyt sitä, ja käyttäjä luopuu täten kaikista vaatimuksistaan kustantajaa kohtaan tältä osin;

Jos Kustantaja joutuu sovittelu- tai oikeudenkäynnin kohteeksi Käyttäjän sivuston käytön seurauksena, Kustantaja voi nostaa kanteen Kustantajaa vastaan saadakseen korvauksen kaikista vahingoista, summista, sakoista ja kustannuksista, jotka voivat aiheutua tällaisesta menettelystä. Käyttäjällä on lupa julkaista mamakana.com-sivustolla:

- Kommentit;

- Tekstit;

- Valokuvat;

- Videot;

- Ulkoiset linkit;

Käyttäjä sitoutuu käyttämään kieltä, joka kunnioittaa muita ja lakia, ja hyväksyy sen, että päätoimittaja voi maltillisesti tai ilman perusteluvelvollisuutta hylätä tällaiset julkaisut. Julkaisemalla sivustolla käyttäjä antaa kustantajalle ei-yksinomaisen ja vapaan oikeuden esittää, jäljentää, mukauttaa, muokata, lähettää ja levittää julkaisuaan joko suoraan tai valtuutetun kolmannen osapuolen välityksellä. Kustantaja sitoutuu kuitenkin mainitsemaan jäsenen, jos hänen julkaisuaan käytetään.


5 artikla - Immateriaalioikeudet

Kaikki tekniset asiakirjat, tuotteet, valokuvat, tekstit, logot, piirustukset, videot jne. ovat tekijänoikeuden alaisia, ja ne on suojattu Ranskan teollis- ja tekijänoikeuslailla.


Kun ne luovutetaan asiakkaillemme, ne jäävät MAMAFAMILLESASin yksinomaiseksi omaisuudeksi, sillä se on näiden asiakirjojen immateriaalioikeuksien ainoa haltija, ja ne on pyydettäessä palautettava. Asiakkaamme sitoutuvat olemaan käyttämättä näitä asiakirjoja millään tavalla, joka voisi loukata toimittajan teollis- tai tekijänoikeuksia, ja sitoutuvat olemaan luovuttamatta niitä kolmansille osapuolille, ellei kustantaja ole antanut siihen etukäteen nimenomaista lupaa.


6 artikla - Hypertekstilinkit.

Käyttäjän on ehdottomasti kiellettyä luoda hyperlinkkejä sivustolle tai sen osiin, ellei hän ole saanut siihen etukäteen kirjallista lupaa kustantajalta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen contact@mamakana.com .

. Kustantaja voi vapaasti kieltäytyä tällaisesta luvasta ilman, että sen tarvitsee perustella päätöstään millään tavalla. Jos Julkaisija myöntää luvan, se on kaikissa tapauksissa vain väliaikainen ja se voidaan peruuttaa milloin tahansa ilman, että Julkaisijalla on velvollisuutta perustella päätöstään. Linkki on joka tapauksessa poistettava kustantajan pyynnöstä.

Kaikki tiedot, jotka ovat saatavilla linkin kautta muille sivustoille, eivät ole kustantajan valvonnassa, eikä kustantaja ota vastuuta niiden sisällöstä.


7 artikla - Henkilötietojen suoja

Kerätyt tiedot.

Tällä sivustolla kerätään seuraavia henkilötietoja:

- Tilin avaaminen: kun käyttäjän tili luodaan: sukunimi; etunimi; sähköpostiosoite; puhelinnumero; postiosoite;

- Yhteys: kun käyttäjä muodostaa yhteyden verkkosivustoon, se tallentaa erityisesti käyttäjän sukunimen, etunimen, yhteystiedot, käyttötiedot, sijaintitiedot ja maksutiedot;

- Profiili: verkkosivuston palveluja käytettäessä on mahdollista syöttää profiili, johon voi sisältyä osoite ja puhelinnumero;

- Maksaminen : Osana verkkosivustolla tarjottujen tuotteiden ja palveluiden maksamista verkkosivusto tallentaa käyttäjän pankkitiliin tai luottokorttiin liittyviä rahoitustietoja;

- Viestintä: Kun verkkosivustoa käytetään viestintään muiden jäsenten kanssa, käyttäjän viestintään liittyvät tiedot tallennetaan väliaikaisesti;

- Evästeet: Evästeitä käytetään osana verkkosivuston käyttöä. Käyttäjät voivat poistaa evästeet käytöstä muuttamalla selaimensa asetuksia;


Henkilötietojen käyttö.

Käyttäjiltä kerättyjä henkilötietoja käytetään verkkosivuston palvelujen tarjoamiseen ja parantamiseen sekä turvallisen ympäristön ylläpitämiseen. Tarkemmin sanottuna tietoja käytetään seuraavasti:

- Käyttäjä pääsee verkkosivustolle ja käyttää sitä;

- Verkkosivuston toiminnan ja optimoinnin hallinnointi;

- Maksupalvelujen käyttöehtojen järjestäminen ;

- Käyttäjän lähettämien tietojen varmentaminen, tunnistaminen ja todentaminen ;

- tarjota käyttäjälle mahdollisuus kommunikoida muiden verkkosivuston käyttäjien kanssa;

- tarjota käyttäjälle apua;

- lähettää kaupallisia ja mainostietoja käyttäjän mieltymysten mukaisesti;


Henkilötietojen jakaminen kolmansien osapuolten kanssa.

Henkilötietoja voidaan jakaa kolmansien osapuolten kanssa seuraavissa tapauksissa:

- Kun käyttäjä käyttää maksupalveluja, näiden palvelujen toteuttamiseksi verkkosivusto on yhteydessä kolmansiin pankki- ja rahoitusalan yrityksiin, joiden kanssa sillä on sopimuksia;

- Kun käyttäjä julkaisee verkkosivuston vapailla kommenttialueilla tietoja, jotka ovat yleisön saatavilla;

- Kun käyttäjä valtuuttaa kolmannen osapuolen verkkosivuston pääsemään tietoihinsa;

- Kun verkkosivusto käyttää palveluntarjoajien palveluja käyttäjätuen, mainonnan ja maksupalvelujen tarjoamiseen. Näillä palveluntarjoajilla on rajoitettu pääsy käyttäjän tietoihin näiden palveluiden tarjoamiseksi, ja ne ovat sopimuksen mukaan velvollisia käyttämään niitä henkilötietojen suojaa koskevien sovellettavien säännösten mukaisesti;

- Jos laki niin vaatii, verkkosivusto voi toimittaa tietoja vastatakseen verkkosivustoon kohdistuviin vaatimuksiin ja noudattaakseen hallinnollisia ja oikeudellisia menettelyjä;

- Jos verkkosivusto on mukana sulautumisessa, yrityskaupassa, omaisuuden siirrossa tai konkurssipesän selvitystilassa, se voi joutua siirtämään tai jakamaan koko omaisuutensa tai osan siitä, mukaan lukien henkilötiedot. Tällöin käyttäjille ilmoitetaan ennen kuin henkilötietoja siirretään kolmannelle osapuolelle;


Turvallisuus ja luottamuksellisuus

Verkkosivusto toteuttaa organisatorisia, teknisiä, ohjelmistollisia ja fyysisiä digitaalisia turvatoimia henkilötietojen suojaamiseksi muutoksilta, tuhoamiselta ja luvattomalta käytöltä.

On kuitenkin huomattava, että Internet ei ole täysin turvallinen ympäristö, eikä Verkkosivusto voi taata Internetissä tapahtuvan tiedonsiirron tai tallennuksen turvallisuutta.

Käyttäjäoikeuksien käyttöönotto

Henkilötietoihin sovellettavien säännösten mukaan käyttäjillä on seuraavat oikeudet, joita he voivat käyttää lähettämällä pyynnön seuraavaan osoitteeseen: contact@mamakana.com .


- Tarkastusoikeus: Käyttäjät voivat käyttää oikeuttaan tutustua henkilötietoihinsa. Tässä tapauksessa ennen tämän oikeuden toteuttamista verkkosivusto voi pyytää todisteen käyttäjän henkilöllisyydestä tarkistaakseen tietojen paikkansapitävyyden.

- Oikeus tietojen oikaisemiseen: jos verkkosivuston hallussa olevat henkilötiedot ovat virheellisiä, käyttäjät voivat pyytää tietojen päivittämistä. Oikeus tietojen poistamiseen: käyttäjät voivat pyytää henkilötietojensa poistamista sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

- Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: käyttäjät voivat pyytää verkkosivustoa rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä RGPD:ssä säädettyjen edellytysten mukaisesti.

- Oikeus vastustaa tietojenkäsittelyä: käyttäjät voivat vastustaa tietojensa käsittelyä RGPD:ssä säädettyjen edellytysten mukaisesti.

- Oikeus siirrettävyyteen: käyttäjät voivat pyytää verkkosivustoa palauttamaan heille toimitetut henkilötiedot, jotta ne voidaan siirtää uudelle verkkosivustolle.

 

Tähän lausekkeeseen tehtävät muutokset

Verkkosivusto pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän henkilötietojen suojalausekkeeseen milloin tahansa. Jos tähän henkilötietojen suojalausekkeeseen tehdään muutos, verkkosivusto sitoutuu julkaisemaan uuden version sivustollaan. Sivusto ilmoittaa käyttäjille muutoksesta myös sähköpostitse vähintään 15 päivää ennen muutoksen voimaantuloa.

Jos käyttäjä ei hyväksy henkilötietojen suojalausekkeen uuden sanamuodon ehtoja, hän voi poistaa tilinsä.

8 artikla - Evästeet

mamakana.com-sivusto voi automaattisesti kerätä vakiotietoja. Epäsuorasti kerättyjä tietoja käytetään ainoastaan tämän sivuston käytön määrän, tyypin ja mallin seurantaan, sivuston suunnittelun ja ulkoasun kehittämiseen ja muihin hallinnollisiin ja suunnittelutarkoituksiin sekä yleisesti sinulle tarjoamamme palvelun parantamiseen.


9 artikla - Sovellettava laki

Näihin yleisiin käyttöehtoihin sovelletaan Ranskan lakia. Jos osapuolet eivät pysty ratkaisemaan riitaa sovinnollisesti, riita viedään Ranskan tuomioistuinten käsiteltäväksi.